bloat/go.mod

12 lines
190 B
Modula-2

module web
go 1.13
require (
github.com/gorilla/mux v1.7.3
github.com/mattn/go-sqlite3 v2.0.1+incompatible
mastodon v0.0.0-00010101000000-000000000000
)
replace mastodon => ./mastodon